SupeRSite kreira i uređuje Pavle Peković. SupeRSite tj. njegov urednik čini sve napore kako bi sve informacije na ovom sajtu bile ispravne. Tačnost se ne može garantovati i SupeRSite tj. njegov urednik ne preuzima odgovornost za tačnost, potpunost ili autentičnost bilo koje informacije na ovom sajtu. Ovaj sajt i sve informacije i materijali sadržani ovde su „onakvi kakvi jesu“ bez garancija bilo koje vrste. Sve preporuke i savete preduzimate na sopstveni rizik.

© Copyright - Pavle Peković