supers

Rad sa više monitora

Rad sa više monitora može značajno da utiče na povećanje produktivnosti i udobnosti u radu. Hajde da vidimo scenarija u korišćenju i koje su nam opcije na raspolaganju. Za neke sigurno znate, ali ćete za neke, možda, prvi put čuti. Zato čitajte do kraja ... Imate Desktop računar Obično sa zadnje...