supers

Slanje fajlova u Teams tim i van tima

Slanje i prijem dokumenata članova tima sa ostalima van tima, nekada ume da bude zbunjujuće. U stvari, u Teams-u imate gotove mehanizme za najčešća scenarija. Slanje jednog fajla van tima Napravili ste tim u Teams-u. Vas petoro radite na razvoju novog proizvoda. Komunicirate, razmenjujete dokumenta, pravite planove. I na primer, napravili...