Dnevne arhive: Jun 19, 2024

supers

Slanje fajlova u Teams tim i van tima

Slanje i prijem dokumenata članova tima sa ostalima van tima, nekada ume da bude zbunjujuće. U stvari, u Teams-u imate gotove mehanizme za najčešća scenarija. Slanje jednog fajla van tima Napravili ste tim u Teams-u. Vas petoro radite na razvoju novog proizvoda. Komunicirate, razmenjujete dokumenta, pravite planove. I na primer, napravili...
supers

Kako sam jednostavno rešio sitnice koje su mi smetale u Windows-u

Ne treba mi da ponovo i ponovo podešavam svoj PC Kada sam instalirao Windows 11, izgledalo mi je logično da tokom početnog podešavanja sistema dobijem ovakav ekran: Međutim, ovakav ekran mi se pojavljuje ponovo nakon nekih update-a i iznova me pita da postavim Bing kao pretraživač, da li ću da kupim...
supers

PowerPoint prezentacija uz pomoć Copilot-a

Ne, besplatni Copilot ne može da napravi PowerPoint prezentaciju, ali može da za zadatu temu predloži slajdove i sadržaj na slajdovima. Za ovaj primer ću koristiti Copilot u Edge browser-u. Odabraću "More Precise" opciju. U chat prozoru ću ukucati "Napravi prezentaciju na temu uštede električne energije u domaćinstvima". Copilot će predložiti slajdove...