Snimanje videa ekrana – PowerPoint?

Nekada je potrebno snimiti aktivnost na ekranu, bilo da pravimo uputstvo, snimamo webinar, snimamo lekcije ili sl. Ako imate PowerPoint, napravite novi slajd i izaberite “Insert“, a zatim pogledajte skroz desno, trebalo bi da postoji opcija “Screen Recording” (ako vaša verzija to podržava).

Insert > Screen Recording”></p>
<p>Pojaviće se sledeći prozor:</p>
<p><img decoding=

Opcija “Select Area” nudi izbor dela ekrana koji će biti snimljen. Klin na “Record” će startovati snimanje. Uradite šta treba da pokažete i snimite. Kada završite, izaberite ikonu za zaustavljanje snimanja i video će se naći na tekućem slajdu.

Control Dock while recording

Možete izabrati i da li ćete snimiti i zvuk (ako želite da glasom npr. objasnite šta radite, da date dodatna objašnjenja i sl.) kao i da li će na snimku biti vidljiv i pokazivač miša.

Tako dobijeni video se može odmah koristiti u PowerPoint-u ali se može i snimiti u .mp4 formatu i koristiti dalje van PowerPoint-a. Za to, desnim tasterom miša kliknite na video i izaberite opciju “Save Media as

Right-click the video frame

Video možete napraviti i od same PowerPoint prezentacije. Iz “File” menija izaberite “Export” a zatim “Create a Video“.

Da podsetimo, za dalju obradu videa možete koristiti Photos aplikaciju koja stiže uz Windows 10.

Druga opcija u Windows 10 za snimanje videa ekrana, a bez instaliranja dodatnog softvera, je korišćenje Game Bar-a (Win + G). Ograničenje je da na ovaj način možete snimiti samo aktivnosti u aktivnom prozoru.

Pročitajte više na:

https://support.office.com/sr-latn-rs/article/snimanje-ekrana-u-programu-powerpoint-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0

https://support.office.com/sr-latn-rs/article/pretvaranje-prezentacije-u-video-zapis-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83

Još sličnih tekstova

Preporučujemo