Windows – Prečice na tastaturi

Izabrao sam i grupisao prečice na tastaturi, za Windows, koje najčešće koristim. Za širu listu, pogledajte: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/12445/windows-keyboard-shortcuts

Najčešće korišćene prečice

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili ovo
Ctrl + XIsecite izabranu stavku. (Cut)
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert)Kopirajte izabranu stavku. (Copy)
CTRL + V (ili Shift + Insert)Nalepite izabranu stavku. (Paste)
Win+ V Izaberite stavku iz liste prethodno kopiranih stavki (Paste history)

Da biste aktivirali ovu prečicu, izaberite Start  > Postavke  > Sistem  Ostava, a zatim uključite preklopnik ispod funkcije Istorija ostave.
Ctrl + ZOpozovite radnju. (Undo)
Ctrl + YPonovite radnju. (Redo)

Rad sa prozorima

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili ovo
Alt + F4Zatvorite aktivni prozor (Na Desktopu: Shutdown/Restart)
Win + DPrikažite i sakrijte radnu površinu.
Win + zarez (,)Bacite pogled na radnu površinu.
Win + MUmanjite sve prozore (Minimize)
Win + Shift + MVratite umanjene prozore na radnoj površini.
Alt + taster TabPrebacite se iz jedne otvorene aplikacije u drugu.
Win + taster TabOtvorite prikaz zadataka.
Ctrl + Alt + taster Tab Koristite tastere sa strelicama za prelazak iz jedne otvorene aplikacije u drugu.
Ctrl + F4Zatvorite aktivni dokument (u aplikacijama koje su prikazane preko celog ekrana i koje vam omogućavaju da imate više otvorenih dokumenata u isto vreme).
Ctrl + R (ili F5)Osvežite aktivni prozor.
Win+ strelica nagoreUvećajte prozor.
Win + strelica nadoleUklonite trenutnu aplikaciju sa ekrana ili umanjite prozor radne površine.
Win + strelica nalevoUvećajte aplikaciju ili prozor radne površine na levoj strani ekrana.
Win + strelica nadesnoUvećajte aplikaciju ili prozor radne površine na desnoj strani ekrana.
Win + HomeUmanjite sve prozore radne površine osim aktivnog (posle drugog poteza se vraćaju svi prozori).
Win + Shift + strelica nagoreRazvucite prozor radne površine do vrha i dna ekrana.
Win + Shift + strelica nadoleVertikalno vratite/umanjite aktivne prozore radne površine zadržavajući njihovu širinu.
Win + Shift + strelica nalevo ili strelica nadesnoPremestite aplikaciju ili prozor na radnoj površini sa jednog monitora na drugi.

Upravljanje kursorom i navigacija po dokumentu

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili ovo
Alt + strelica nalevoVratite se nazad.
Alt + strelica nadesnoIdite napred.
Alt + Page UpPomerite se za jedan ekran nagore.
Alt + Page DownPomerite se za jedan ekran nadole.
Ctrl + AIzaberite sve stavke u dokumentu ili prozoru.
Ctrl + strelica nadesnoPomerite kursor na početak sledeće reči.
Ctrl + strelica nalevoPomerite kursor na početak prethodne reči.
Ctrl + strelica nadolePomerite kursor na početak sledećeg pasusa.
Ctrl + strelica nagorePomerite kursor na početak prethodnog pasusa.
Ctrl + Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicomIzaberite blok teksta.
Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicomIzaberite više stavki u prozoru ili na radnoj površini, odnosno izaberite tekst u dokumentu.

Još raznih korisnih prečica

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili ovo
Win + LZaključajte računar.
Alt + F8Prikažite lozinku na ekranu za prijavljivanje.
Alt + razmaknicaOtvorite priručni meni za aktivni prozor.
Ctrl + tasteri sa strelicamaPromenite veličinu „Start“ menija kada je otvoren.
Win ili Ctrl + EscOtvorite „Start“ meni.
Ctrl + Shift + EscOtvorite upravljač zadacima. (Task manager)
Alt + Shift ili Win + razmaknicaZamenite raspored tastera na tastaturi kada je dostupno više rasporeda tastera na tastaturi. (EN/SR i sl.)
Shift + F10Prikažite priručni meni za izabranu stavku.

Brzo do često korišćenih aplikacija i alata

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili ovo
Win + AOtvorite centar za obaveštenja. (notifications)
Win + Alt + DPrikažite i sakrijte datum i vreme na radnoj površini.
Win + EOtvorite Istraživač datoteka. (File Explorer)
Win + GOtvorite traku za igre kada je igra otvorena. (Između ostalog i snimanje videa ekrana)
Win + IOtvorite postavke. (Settings)
Win + POdaberite režim za prikaz prezentacije.
Win + Ctrl + QOtvorite Brzu daljinsku pomoć. (Quick Assist)
Win + ROtvorite dijalog „Pokreni“. (Run)
Win + SOtvorite pretragu. (Search)
Win + Shift + SNapravite snimak dela ekrana. (Screen snip)
Win + TPomerajte se kroz aplikacije na traci zadataka.
Win + XOtvorite meni „Brza veza“. (Shortcuts)
Win + tačka (.) ili tačka sa zapetom (;)Otvorite tablu za unos emodžija.
Win + PausePrikažite dijalog „Svojstva sistema“.
Win + brojOtvorite radnu površinu i pokrenite aplikaciju koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacite se na nju.

Još sličnih tekstova

Preporučujemo