Windows – Prečice na tastaturi

Izabrao sam i grupisao prečice na tastaturi, za Windows, koje najčešće koristim. Za širu listu, pogledajte: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/12445/windows-keyboard-shortcuts

Najčešće korišćene prečice

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili ovo
Ctrl + XIsecite izabranu stavku. (Cut)
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert)Kopirajte izabranu stavku. (Copy)
CTRL + V (ili Shift + Insert)Nalepite izabranu stavku. (Paste)
Win+ V Izaberite stavku iz liste prethodno kopiranih stavki (Paste history)

Da biste aktivirali ovu prečicu, izaberite Start  > Postavke  > Sistem  Ostava, a zatim uključite preklopnik ispod funkcije Istorija ostave.
Ctrl + ZOpozovite radnju. (Undo)
Ctrl + YPonovite radnju. (Redo)

Rad sa prozorima

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili ovo
Alt + F4Zatvorite aktivni prozor (Na Desktopu: Shutdown/Restart)
Win + DPrikažite i sakrijte radnu površinu.
Win + zarez (,)Bacite pogled na radnu površinu.
Win + MUmanjite sve prozore (Minimize)
Win + Shift + MVratite umanjene prozore na radnoj površini.
Alt + taster TabPrebacite se iz jedne otvorene aplikacije u drugu.
Win + taster TabOtvorite prikaz zadataka.
Ctrl + Alt + taster Tab Koristite tastere sa strelicama za prelazak iz jedne otvorene aplikacije u drugu.
Ctrl + F4Zatvorite aktivni dokument (u aplikacijama koje su prikazane preko celog ekrana i koje vam omogućavaju da imate više otvorenih dokumenata u isto vreme).
Ctrl + R (ili F5)Osvežite aktivni prozor.
Win+ strelica nagoreUvećajte prozor.
Win + strelica nadoleUklonite trenutnu aplikaciju sa ekrana ili umanjite prozor radne površine.
Win + strelica nalevoUvećajte aplikaciju ili prozor radne površine na levoj strani ekrana.
Win + strelica nadesnoUvećajte aplikaciju ili prozor radne površine na desnoj strani ekrana.
Win + HomeUmanjite sve prozore radne površine osim aktivnog (posle drugog poteza se vraćaju svi prozori).
Win + Shift + strelica nagoreRazvucite prozor radne površine do vrha i dna ekrana.
Win + Shift + strelica nadoleVertikalno vratite/umanjite aktivne prozore radne površine zadržavajući njihovu širinu.
Win + Shift + strelica nalevo ili strelica nadesnoPremestite aplikaciju ili prozor na radnoj površini sa jednog monitora na drugi.

Upravljanje kursorom i navigacija po dokumentu

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili ovo
Alt + strelica nalevoVratite se nazad.
Alt + strelica nadesnoIdite napred.
Alt + Page UpPomerite se za jedan ekran nagore.
Alt + Page DownPomerite se za jedan ekran nadole.
Ctrl + AIzaberite sve stavke u dokumentu ili prozoru.
Ctrl + strelica nadesnoPomerite kursor na početak sledeće reči.
Ctrl + strelica nalevoPomerite kursor na početak prethodne reči.
Ctrl + strelica nadolePomerite kursor na početak sledećeg pasusa.
Ctrl + strelica nagorePomerite kursor na početak prethodnog pasusa.
Ctrl + Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicomIzaberite blok teksta.
Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicomIzaberite više stavki u prozoru ili na radnoj površini, odnosno izaberite tekst u dokumentu.

Još raznih korisnih prečica

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili ovo
Win + LZaključajte računar.
Alt + F8Prikažite lozinku na ekranu za prijavljivanje.
Alt + razmaknicaOtvorite priručni meni za aktivni prozor.
Ctrl + tasteri sa strelicamaPromenite veličinu „Start“ menija kada je otvoren.
Win ili Ctrl + EscOtvorite „Start“ meni.
Ctrl + Shift + EscOtvorite upravljač zadacima. (Task manager)
Alt + Shift ili Win + razmaknicaZamenite raspored tastera na tastaturi kada je dostupno više rasporeda tastera na tastaturi. (EN/SR i sl.)
Shift + F10Prikažite priručni meni za izabranu stavku.

Brzo do često korišćenih aplikacija i alata

Pritisnite ovaj tasterDa biste uradili ovo
Win + AOtvorite centar za obaveštenja. (notifications)
Win + Alt + DPrikažite i sakrijte datum i vreme na radnoj površini.
Win + EOtvorite Istraživač datoteka. (File Explorer)
Win + GOtvorite traku za igre kada je igra otvorena. (Između ostalog i snimanje videa ekrana)
Win + IOtvorite postavke. (Settings)
Win + POdaberite režim za prikaz prezentacije.
Win + Ctrl + QOtvorite Brzu daljinsku pomoć. (Quick Assist)
Win + ROtvorite dijalog „Pokreni“. (Run)
Win + SOtvorite pretragu. (Search)
Win + Shift + SNapravite snimak dela ekrana. (Screen snip)
Win + TPomerajte se kroz aplikacije na traci zadataka.
Win + XOtvorite meni „Brza veza“. (Shortcuts)
Win + tačka (.) ili tačka sa zapetom (;)Otvorite tablu za unos emodžija.
Win + PausePrikažite dijalog „Svojstva sistema“.
Win + brojOtvorite radnu površinu i pokrenite aplikaciju koja je zakačena za traku zadataka i koja se nalazi na mestu sa izabranim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacite se na nju.

Još sličnih tekstova

Preporučujemo

Rad sa više monitora

Rad sa više...

Kako do Copilot-a?

Microsoft je predstavio...

Zbogom password-ima – Dodatna zaštita korisničkih naloga

“password”, “test123”, “12345”,...

Windows 11 vs Windows 10

Iako na prvi...